Overzicht Gent Wedstrijd Wedstrijd Waar kan je terecht? Waar kan je terecht? Nieuws Nieuws Wat is Warme Stad Turnhout? Wat is Warme Stad Turnhout?

Wat is een Warme Stad?

Een Warme Stad creëert een ondersteunende omgeving voor de kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de stad, met een integraal lokaal gezondheidsbeleid dat hun veerkracht versterkt. Een Warme Stad is een stad waar mensen goed zorgen voor zichzelf en voor elkaar.

Waarom is een Warme Stad nodig?

Een goede geestelijke gezondheid in de kindertijd legt de basis voor gezondheid en welbevinden later in een mensenleven. Een jongere die mentaal in evenwicht is, doet het goed op school en later op de werkvloer, met een sociaal leven dat voldoening schenkt. Door er van jongsaf voor te zorgen dat kinderen goed in hun vel en in hun hoofd zitten, kunnen problemen voorkomen worden.

Hoe ziet Warm Turnhout er uit?

Warm Turnhout wil dat de kinderen, jongeren en jongvolwassenen van Turnhout op alle plaatsen waar ze veel of graag vertoeven een warme plek vinden, waar ze terecht kunnen om plezier te maken, te leren, te sporten, tot rust te komen of hun hart uit te storten. We hebben daarvoor zes strategische doelen bepaald.


Acties

Doel 1: Toegankelijk sport-, vrije tijds- en cultuuraanbod met extra oog voor kwetsbare groepen

We willen zorgen voor een toegankelijk aanbod voor sport, vrije tijd en cultuur, met aandacht voor groepen die minder sterk staan in de samenleving.


Doel 2: De mening en de behoeften van kinderen en jongeren bevragen en er gevolg aan geven

Warm Turnhout maken we met iedereen, en dus uiteraard ook met de jongeren zelf. We vragen jongeren daarom ook wat ze denken en wat ze nodig hebben, en houden daar rekening mee.


Doel 3: Turnhoutse scholen: een warme omgeving

We willen dat kinderen en jongeren een warme omgeving vinden op de scholen in de stad, waar ze veel van hun tijd doorbrengen.

Actie

In het najaar 2017 zijn verschillende kleuterleerkrachten gestart met de opleiding ‘Toverbos’. Tijdens deze workshops leren ze om de sociaal-emotionele ontwikkeling te stimuleren en  vroegtijdig sociaal-emotionele problemen en stoornissen op te sporen.


Doel 4: Toegankelijk aanbod van preventie en hulpverlening

Wie hulp nodig heeft, moet die snel kunnen vinden en er vlot kunnen binnenstappen. We willen daarom het aanbod van preventie en hulpverlening toegankelijk maken, met bijzondere aandacht voor de geestelijke gezondheid.


Doel 5: Laagdrempelige ontmoetingsplaatsen aanbieden

We willen vrije ontmoetingsplaatsen creëren waar mensen elkaar gemakkelijk kunnen vinden, zonder lidmaatschappen of verplichtingen.

Actie

De Turnhoutse jeugd wil nog eens een vrij podium organiseren voor lokaal talent. Hier wil Warme Stad graag haar schouders mee onder zetten.


Doel 6: Geestelijke gezondheidsbevordering doen leven in de stad

Geestelijke gezondheid is vaak nog taboe. Warme Stad Turnhout wil dit taboe doorbreken.

Acties

▪Mascotte William kan je overal in Turnhout zien opduiken. Heb jij hem al gespot? Neem een selfie met de hashtag #warmTurnhout.
▪Theater kan een manier zijn om je emoties te uiten of een plaats te geven. Mensen met een psychische kwetsbaarheid gingen aan de slag met theatermaker Stefan Perceval. De eerlijke en kwetsbare voorstelling ‘Stel je voor’ was een schot in de roos. Kijk op www.hetgevolg.be.