Overzicht Gent Leuven Prikkelt Leuven Prikkelt Waar kan je terecht? Waar kan je terecht? Nieuws Nieuws Wat is Warme Stad Leuven? Wat is Warme Stad Leuven?

Wat is een Warme Stad?

Een Warme Stad creëert een ondersteunende omgeving voor de kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de stad, met een integraal lokaal gezondheidsbeleid dat hun veerkracht versterkt. Een Warme Stad is een stad waar mensen goed zorgen voor zichzelf en voor elkaar.

Waarom is een Warme Stad nodig?

Een goede geestelijke gezondheid in de kindertijd vormt de basis voor gezondheid en welbevinden later in een mensenleven. Een jongere die mentaal in evenwicht is, doet het goed op school en later op de werkvloer, met een sociaal leven dat voldoening schenkt. Door er van jongsaf voor te zorgen dat kinderen goed in hun vel en in hun hoofd zitten, kunnen problemen voorkomen worden.

Hoe ziet Warm Leuven eruit?

“Wat is er nodig om het welbevinden van Leuvense kinderen en jongeren te versterken?”

Dat was de vraag waarmee we het project in 2016 op gang trokken. We stelden ze aan 80 Leuvense beroepskrachten en 20 jongeren. Het resultaat? Bijna 200 ideeën. We groeperen ze in vijf grote doelstellingen:

Het actieplan Warme Stad beschrijft de concrete projecten waarmee we de doelstellingen willen bereiken tegen 2019. Het actieplan in Leuven is een onderdeel van het actieplan Kind- en jongerenstad. Zo engageert Leuven zich om ook na 2019 aan deze doelstellingen verder te werken.


Doel 1: Meer toegang tot preventie en hulpverlening

Actie 1

Er is behoefte aan toegankelijke informatie over het preventie- en hulpverleningsaanbod in Leuven. Warm Leuven ontwikkelt een app voor jongeren.

Actie 2

We brengen de zorg en de hulp naar de plekken waar jongeren spontaan samenkomen.

Actie 3

Het preventieve BOUNCE-programma versterkt de veerkracht van jongeren via workshops. Dit aanbod breiden we intensief uit.

Actie 4

We ontwikkelen de emotionele en sociale vaardigheden van kinderen, via workshops in de buitenschoolse kinderopvang en de kinderwerkingen van de Leuvense buurtcentra.


Doel 2: Vernieuwing en uitbreiding van de hulpverlening aan gezinnen

Actie 1

De gezinscoach is een coach, die de meest kwetsbare gezinnen op de langere termijn bijstaat en de aanpak van al hun vragen en problemen, van welke aard ook, coördineert.

Actie 2

We ondersteunen ouder en kind tijdens de zeer belangrijk hechtingsfase tussen 0 en 3 jaar. We organiseren een groepswerking voor zwangere en pas bevallen ouders.

Actie 3

Op 25 november 2017 organiseren we een ontmoetingsdag over veerkracht voor gescheiden gezinnen.


Doel 3: De school als groeiplek

Actie 1

Het is belangrijk om scholen en hulpverleningsorganisaties dichter bij elkaar brengen. De Leuvense onderwijsraad SOM ontwikkelt verschillende werkwijzen om dit te realiseren.

Actie 2

We werken aan het welbevinden van leerkrachten. Dat is een voorwaarde voor het welbevinden van leerlingen.

Actie 3

Voor vluchtelingenkinderen organiseren we collaboratieve zorgnetwerken op school.

Actie 4

Welbevinden stopt niet aan de schoolpoort. De school in de wijk of de ‘brede school’ zet ook welbevinden op de kaart.

Actie 5

Met bijna 50.000 studenten in Warme Stad Leuven, zetten de KULeuven en de UCLL ook hun schouders onder meer welbevinden.

Actie 6

In Leuven worden 10 pilootscholen een Warme school. Flanders Synergy begeleidt dit proces. Wij zorgen voor de verbinding met de acties van Warme Stad.


©55Laney69/CreativeCommons/Flickr

Doel 4: Positieve beeldvorming over mentaal welbevinden en psychische kwetsbaarheid

Actie 1

We doorbreken het taboe over geestelijke gezondheid door de mascotte Warme William door de hele stad te laten reizen. De boodschap is ‘Praat erover’. Via de QR-code op de buik van William krijgen kinderen en jongeren snel een overzicht van de beschikbare hulpverlening en plekken waar ze anoniem terecht kunnen met vragen.

Actie 2

Leuven Prikkelt is een actie waarbij kind- en jongerenorganisaties elkaar uitdagen met boodschappen die de geest prikkelen. Deze actie zal maandenlang zichtbaar zijn in het Leuvense straatbeeld.

Actie 3

De Dag van de Veerkracht op 25 april 2018 is hét bewustmakingsmoment van Warm Leuven, een dag van en voor kinderen en jongeren.


©Seth Lemmons/CreativeCommons/Flickr

Doel 5: Toegankelijk vrijetijdsaanbod met specifieke aandacht voor de veerkracht van kwetsbare kinderen en jongeren

Actie 1

Via Geestig Gezocht Sporten werken we samen met sportclubs aan veerkracht en psychisch evenwicht van hun leden.

Actie 2

Koken kost geld. De realisatie van dit actieplan wordt gefinancierd door het Fonds GavoorGeluk. Deze Leuvense serviceclubs overwegen om de acties mee vorm te geven: Lions Club Leuven, Rotary Club Leuven-Rotselaar, Lions Leuven Erasmus, Ladies Circle Leuven en Zonta Leuven.