Overzicht Gent Word ook jij een Warme William? Word ook jij een Warme William? Waar kan je terecht? Waar kan je terecht? Nieuws Nieuws Wat is Warme Stad Brugge Wat is Warme Stad Brugge

Wat is een Warme Stad?

Een Warme Stad creëert een ondersteunende omgeving voor de kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de stad, met een veelzijdig lokaal gezondheidsbeleid dat hun veerkracht versterkt. Een Warme Stad is een stad waar mensen goed zorgen voor zichzelf en voor elkaar.

Waarom is een Warme Stad nodig?

Een goede geestelijke gezondheid in de kindertijd vormt de basis voor gezondheid en welbevinden later in een mensenleven. Een jongere die mentaal in evenwicht is, doet het goed op school en later op de werkvloer, met een sociaal leven dat voldoening schenkt. Door er van jongsaf voor te zorgen dat kinderen goed in hun vel en in hun hoofd zitten, kunnen problemen voorkomen worden.

Hoe ziet Warm Brugge eruit?

In Warm Brugge werken instellingen, organisaties en burgers die jongeren omkaderen op een gecoördineerde manier samen om het welbevinden van kinderen en jongeren te versterken. Ook kinderen en jongeren zelf worden betrokken, want Warm Brugge maken we met zijn allen.

We vroegen aan meer dan 30 Brugse organisaties die werken met/voor kinderen en jongeren én aan 8 jongerengroepen wat er nodig is in Brugge om de veerkracht en het welzijn van onze kinderen en jongeren te versterken.

Op basis van hun input komen we tot een actieplan voor 2017-2018 op maat van onze stad met acht grote doelstellingen:
1. Luisteren naar de mening van kinderen en jongeren
2. Het laagdrempelige preventie- en hulpverleningsaanbod voor kinderen, jongeren en hun ouders op elkaar afstemmen
3. Ontmoeting tussen kinderen en jongeren stimuleren
4. Pesten preventief en actief aanpakken
5. Inzetten op psychische weerbaarheid bij kinderen en jongeren
6. Psychische problemen, praten rond kwetsbaarheid en opvoedingsproblemen uit de taboesfeer halen
7. Oog hebben voor het welzijn van de Brugse student
8. Van Warme Stad een aandachtspunt maken in het Brugse beleid

Deze acht doelstellingen worden vertaald in tal van warme acties en projecten. Het volledige actieplan vind je hier. Hieronder zetten we een aantal acties in de kijker.

 

Acties

Luisteren naar de mening van kinderen en jongeren

De mening van kinderen en jongeren staat centraal in het actieplan. Door de acties grondig te evalueren, kunnen we ze in de toekomst bijsturen volgens hun behoeften en wensen. Maar we willen ook dat kinderen en jongeren in het algemeen meer gehoord worden.

• Ken je de Jeugdraad in Brugge al? Iedere Brugse jongere tot 25 jaar kan er lid van worden. De Jeugdraad laat de stem van jongeren in Brugge horen. Dit doet hij door vragen te durven stellen en problematieken aan te kaarten die vaak al te lang genegeerd worden. Ook adviseert hij het stadsbestuur over de belangen van de Brugse jeugd. Binnen het project Warme Stad Brugge engageert de Jeugdraad zich om nog toegankelijker te worden voor álle jongeren, los van financiële en maatschappelijke achtergrond. Want elke stem is belangrijk!

• Tijdens het project That’s the Spirit! werden de drempels die jongeren tussen 12 en 25 jaar en hun trajectbegeleiders ervaren rond geestelijke gezondheid(szorg) in kaart gebracht.


Preventie- en hulpverleningsaanbod voor kinderen, jongeren en hun ouders op elkaar afstemmen

• Heb je een vraag? Zit je met iets en weet je niet waar naartoe? Zoek dan hier waar je terecht kan in jouw stad.

• Tijdens het Warme Aperitief op 16 februari 2017 werden Warm Brugge en mascotte Warme William officieel voorgesteld aan de pers en het publiek. De aftrap van een warm project dat intussen door vele schouders gedragen wordt!

• Een scheiding eist vaak een zware tol. Niet alleen van de ouders, maar ook van de kinderen in het gezin. Daarom start de Opvoedingswinkel met een uniek vormingsaanbod. De vorming geeft ouders de handvaten om hun kind(eren) te ondersteunen. Start staat gepland in de loop van 2018 – meer info volgt!


Ontmoeting tussen kinderen en jongeren stimuleren

• Eind november 2017 werd het gloednieuwe jongerenhuis in Brugge feestelijk geopend. Het huis werd ‘Route 36’ gedoopt en is de werkplek van het JAC, LOGiN, jongerenwerking ’t Salon, Buurtsport en de preventiewerkers. Een eerste realisatie van het samenwerkingsverband is de opening van JAC Brugge. Zit je met iets? Spring er gerust eens binnen tijdens de openingsuren! Je vindt ze in de Vlamingdam 36.

• In mei 2018 starten we een pop-up ‘Huis van het Kind’ container. De container zal gedurende drie weken op drie verschillende locaties staan. Verschillende partners zorgen voor een gevarieerd aanbod aan activiteiten en informatie- en ontmoetingsmomenten, op maat van kinderen, jongeren en/of hun ouders.


Pesten preventief en actief aanpakken

• Het educatief pakket ‘Lou’ (çavaria) werd verspreid in alle Brugse kleuterscholen. Met deze tool kunnen de scholen het thema diversiteit onder de aandacht te brengen. Ook Brugse scholen worden diverser, zowel op het vlak van geslacht, etnisch-culturele achtergrond, seksuele oriëntatie, religie, enz. Vanuit Warme Stad zullen we het gebruik van dit pakket actief promoten en scholen ondersteunen via vormingen zodat ze het pakket kunnen toepassen.

• De animatoren van de stedelijke vakantiewerking van de Jeugddienst ‘Kwibus’ (doelgroep 4 t.e.m. 15 jaar) volgden een training over het signaleren van en het handelen bij pesten. Het is als animator niet altijd evident om pestgedrag vast te stellen, daar gepast op te reageren en alle betrokken partijen doeltreffend bij te staan.


Inzetten op psychische weerbaarheid bij kinderen en jongeren

• CGSO en JAC Brugge zetten hun schouders onder het project ‘Kaap de Klas’. Dit project focust op de thema’s seksualiteit en relaties, en kwam tot stand omdat het voor jongeren gemakkelijker is om over deze thema’s te babbelen met leeftijdsgenoten. Wat houdt het precies in? Na een korte opleiding seksuele opvoeding 'kaapt' een aantal leerlingen uit het vijfde middelbaar een klas in het vierde middelbaar. Een lesuur lang geven de ‘kapers’ de leerlingen een vorming rond een thema over relaties en seksualiteit. Dankzij Warme Stad is het project gratis voor de deelnemende scholen. Wil je met je klas deelnemen aan deze actie? Via deze link vind je alle informatie.

• Warme William is de mascotte van Warme Stad. Hij staat symbool voor verbondenheid en voor goed zorgen voor jezelf en voor elkaar. Kwam je Warme William al tegen in Brugge? De beer reist namelijk rond in de stad en trekt tijdens het schooljaar vooral langs Brugse scholen. Reserveer Warme William in 2018 ook voor jouw school of organisatie. Wees er snel bij, want hij heeft veel succes en is al voor heel wat periodes gereserveerd. Bij aankomst van de beer bezorgen we steeds een communicatiepakket om je verder te ondersteunen en te inspireren om actie te ondernemen voor meer mentaal welbevinden van kinderen en jongeren. Via Logo Brugge-Oostende kan je bovendien gratis promotiemateriaal bestellen, zoals postkaartjes, buttons of een e-mailhandtekening.

• Groep INTRO werkte een groepsaanbod op maat van jeugdleiders uit over een waaier van thema’s, zoals conflicthantering, diversiteit en toegankelijkheid, belonen en straffen, creatieve denkprocessen, pesten, … Deze vormingen geven jeugdleiders belangrijke handvaten in het jeugdwerk. Meer informatie over de vorming en hoe je jouw vereniging kan inschrijven vind je op de website.

• Acht pilootscholen in Brugge (over de netten heen, basisonderwijs en secundair onderwijs) worden een warme school. De scholen worden procesmatig begeleid door Flanders Synergy. Op die manier willen ze tot een schoolbrede aanpak komen om leerlingen goed in hun vel te laten voelen, op een veilige en warme plek, zodat iedere leerling veerkrachtiger wordt voor de toekomst.


Psychische problemen, kwetsbaarheid en opvoedingsproblemen uit de taboesfeer halen

Op 3 oktober 2017 vond de eerste Brugse Awareness Day plaats. Het evenement was het startschot van de tiendaagse rond geestelijke gezondheid in Brugge en werd afgetrapt met een indrukwekkende flashmob waaraan heel wat jongeren en begeleiders deelnamen. Daarna kon iedereen een kijkje nemen aan de infostandjes, een goedgevulde goodiebag ophalen, proeven van het heerlijke broodje MIS-verstand en een selfie nemen met Warme William, ondertussen genietend van de muziek van de Milkyway Monkeys en Ambrazar. Proficiat aan school De Passer, die de prijs voor het Warmste Team in de wacht sleepte!

 


Aandacht voor het welzijn van de Brugse student

Student zijn is meer dan studeren alleen. Daarom kan je in elke hogeschool terecht bij de studentenvoorzieningen (of ‘stuvo’s’). Zij willen het leven van elke student – ongeacht zijn of haar achtergrond – boeiend, aangenaam en zorgeloos maken. Vier Brugse hogescholen – Howest, Vesalius, VIVES en ZoWe – slaan de handen in elkaar met Brugge Studentenstad en een filmproducent om de studentenvoorzieningen beter bekend te maken. Coming soon!


Warme Stad als aandachtspunt in het Brugse beleid

Begin 2013 ondertekenden stad Brugge en OCMW Brugge het charter Gezonde Gemeente. Onder de noemer Gezonde Gemeente Brugge willen beide besturen de komende jaren nog meer inzetten op de gezondheid van de inwoners en personeelsleden van de stad. Warme Stad Brugge is een onderdeel van Gezonde Gemeente Brugge, wat het project op de lange termijn verankert in de stad.

 


Partners

De uitwerking en uitvoering van ons actieplan zou niet mogelijk zijn zonder onze partners.

Een warme dankjewel aan het Fonds GavoorGeluk, het Vlaams Instituut Gezond Leven en KU Leuven Lucas.

Een warme dankjewel aan onze lokale projectgroep: Jeugdraad Brugge, FOD Justitie, CGG-SP, CLB Brugge(n), Groep INTRO, vzw Wieder, OCMW Brugge, Brugge(n) voor jongeren, Jeugddienst Brugge, dienst Lokaal Onderwijsbeleid Brugge, CAW Noord-West-Vlaanderen, CGG Noord West-Vlaanderen, Blink!, LOP (secundair en basis), Kind & Gezin regio Brugge, Howest, Vives, ZoWe Verpleegkunde, JAC Brugge, Beschut Wonen Brugge, Diversiteitsdienst, Opvoedingswinkel, Logo Brugge-Oostende, Dienst Welzijn Brugge, Schepen Martine Matthys, LOKO, Tejo Brugge, CKG Sint-Clara, PZ Onze Lieve Vrouw, Lokale Politie Brugge en De Sleutel.

Een warme dankjewel aan iedereen die op de een of andere manier zijn of haar steentje bijdraagt en dit project een warm hart toedraagt.

En tot slot, een extra warme dankjewel aan alle kinderen en jongeren zelf.


Contact

Wil je meer uitleg, heb je ideeën of zin om mee te werken, of blijf je graag op de hoogte? Neem vrijblijvend contact op met Syvrine Boddin (050 47 54 75) of Rozemarijn Dereuddre (050 32 62 97).