Overzicht Gent Word ook jij een Warme William? Algemeen Welbevinden Waar kan je terecht? Opleiding en Werk Nieuws Vrije tijd Wat is Warme Stad Brugge Wat is Warme Stad Brugge

Leren en studeren

CLB

Quinten komt vaak in de problemen op school. Nadien heeft hij spijt, maar zijn reacties lijken vaak sneller dan zichzelf. Hij wil graag zichzelf leren beheersen.

Eva is 17 en weet niet wat ze wil met haar leven. Ze is nog leerplichtig, maar wil eigenlijk niet meer studeren. Ze vindt dat ze toch niets leert op die schoolbanken, maar voor werken is het nog veel te vroeg.

Voor Quinten en Eva kan het CLB helpen kijken welke de mogelijkheden zijn.

Wat: Je kunt bij het CLB terecht met een vraag over:
• Leren en studeren: problemen met lezen, schrijven ...
• Schoolloopbaanbegeleiding: vragen bij de studiekeuze, studierichtingen, attesten en diploma's ...
• Psychische en sociale problemen: stress, faalangst, spijbelen ...
• Preventieve gezondheidszorg: inentingen, groeistoornissen, druggebruik, overgewicht ...
• …

Hoe? Elke school werkt samen met een CLB. Op de website van je school vind je jouw CLB terug. Ook de CLBch@t of de Onderwijskiezer kan je misschien op de goeie weg zetten!


Studentenvoorzieningen hogescholen

Mieke is net gestart op de hogeschool, de studie bevalt haar en de sfeer op school ook, de medestudenten vallen reuze mee. Maar, Mieke kan zich niet concentreren op haar studies, ze maakt zich zorgen over haar moeder, teveel zorgen, ze kan het niet loslaten...

Julie heeft thuis geen laptop. Ze vraagt er een in bruikleen van school.

Mieke en Julie kunnen met hun vragen terecht bij de studentenvoorzieningen in hun hogeschool.

Wat: In elke hogeschool zijn er studentenvoorzieningen. Ze willen het leven van elke student - ongeacht financiële en maatschappelijke achtergrond - boeiend, aangenaam en zorgeloos maken. Want student zijn, is meer dan studeren alleen. Je kan bij de studentenvoorzieningen aankloppen met alle vragen die niet onmiddellijk iets met de inhoud van je opleiding te maken hebben, bijvoorbeeld:
• Studiefinanciering;
• Studeren met een functiebeperking;
• De zoektocht naar een kot (studentenhuisvesting);
• Sport en cultuur;
• Mobiliteit;
• Psychologische problemen;
• …

Hoe? Neem contact op met de studentenvoorziening in jouw hogeschool.

Stuvo Howest
Sint-Jorisstraat 71 – Rijselstraat 5
8000 Brugge – 8200 Sint-Michiels
0471 98 04 12 – 0473 64 24 92
https://app.howest.be/stuvo/Contact


Studiebegeleiding Vesalius
Rijselstraat 3
8000 Brugge
0498/92 18 89 of 0492/33 99 62
Studietrajectbegeleider_HBO_Brugge@ vesaliusinstituut.be

Stuvo VIVES
Xaverianenstraat 8
8200 Brugge
050 30 52 90
https://www.vives.be/nl/student/stuvo
stuvo.brugge@vives.be


Studiebegeleiding ZoWe verpleegkunde
Barrièrestraat 2d
8200 Sint-Michiels
050 97 75 55
www.zowe.be/nl/studiebegeleiding
info@zowe.be


Chat

Tijdens de examenperiodes van januari en juni kan je tussen 18u en 23u terecht bij Teleblok: www.teleblok.be.