Warme Stad

Wat is een Warme Stad?

Een Warme Stad creëert een ondersteunende omgeving voor de kinderen, jongeren en jongvolwassenen in de stad, met een integraal lokaal gezondheidsbeleid dat hun veerkracht versterkt. Een Warme Stad is een stad waar mensen goed zorgen voor zichzelf en voor elkaar. Symbool van deze verbondenheid is Warme William, de mascotte van de Warme Stad. Warme Stad is een pilootproject in 5 Vlaamse steden dat tot stand kwam met de steun van GavoorGeluk. Het past in de strategie van de Vlaamse overheid om ieder kind en iedere jongere te helpen zich goed in zijn vel te voelen om zo geestelijke gezondheidsproblemen en erger te voorkomen.


Waarom is een Warme Stad nodig?

Een goede geestelijke gezondheid in de kindertijd vormt de basis voor gezondheid en welbevinden later in een mensenleven. Een jongere die mentaal in evenwicht is, doet het goed op school en later op de werkvloer, met een sociaal leven dat voldoening schenkt.

Helaas staat de geestelijke gezondheid van jongeren onder druk. Uit de recentste Gezondheidsenquête blijkt dat 1 op de 5 jongeren kampt met een psychische problematiek en met emotionele problemen (10% heeft angstproblemen, 15% vertoont tekenen van depressieve gevoelens en 30% meldt slaapproblemen).

Door er van jongsaf voor te zorgen dat kinderen goed in hun vel en in hun hoofd zitten, kunnen problemen voorkomen worden. Door hen te begeleiden in hun zoektocht naar een eigen identiteit, door hen te leren benoemen wat ze voelen en die gevoelens te uiten, leren hulp te vragen en die te vinden. Dat is universele preventie, het doel van Warme Stad.

Dat is een verantwoordelijkheid van iedereen. Iedereen zet vanuit zijn eigen rol jongeren op weg naar geluk door hun een goede start in het leven te geven. Iedereen kan Warme William zijn. Daarom is hij de mascotte van Warme Stad.


Hoe ziet een Warme Stad eruit?

In een Warme Stad werken alle instellingen, organisaties en burgers die jongeren omkaderen op een gecoördineerde manier samen om het welbevinden van kinderen en jongeren te versterken: ouders, scholen, buurtwerkingen, jeugd- en welzijnsorganisaties, hulpverlening, huisartsen, vrijetijds- en sportverenigingen, stadsdiensten, politie, en vele anderen.

In elke stad wordt gekeken welke de behoeften zijn, welk welzijns- en jeugdaanbod er is en wat er moet bijkomen. Elke stad heeft zo een eigen actieplan met eigen acties. Warme Stad is dus op maat van de stad.

Warme Stad wil voor heel Vlaanderen bewijzen dat deze aanpak werkt. Vijf steden gaan proefdraaien tot 2019: Leuven, Turnhout, Genk, Gent en Brugge. Ze zullen goede praktijkvoorbeelden  creëren en aanbevelingen maken voor andere gemeenten.

Facebookpagina


Iedereen kan van zijn stad een Warme Stad maken. Op de Facebookpagina van ‘Warme William’ zijn tips te vinden zijn voor hoe je zelf Warme William kan zijn voor je medeburgers.

Vigez

 

Professionals en intermediairen die meer informatie willen over het concept en de methodieken van Warme Stad kunnen daarvoor terecht op www.gezondleven.be/projecten/warme-steden, een website van het Vlaams Instituut Gezond Leven. 


Wie zijn de partners?

Consortium

Het actieproject Warme Steden wordt aangestuurd en begeleid door het consortium van het Vlaams Instituut Gezond Leven, de Vlaamse Logo’s (Lokaal Gezondheidsoverleg), onderzoekscentrum LUCAS KU Leuven en het Fonds GavoorGeluk, dat de werkingsmiddelen van het consortium financiert.

Centrumsteden

De vijf centrumsteden zijn Brugge, Genk, Leuven, Gent en Turnhout.

Lokale partners

Samen met alle lokale partners wil Warme Steden de doelstelling in het Vlaams Actieplan Suïcidepreventie – 20 procent minder zelfdodingen tegen 2020 – sneller dichterbij brengen.

Serviceclubs

Serviceclubs kunnen meewerken als ze willen aan de organisatie van een jaarlijkse awareness-dag en fondsenwerving voor de cofinanciering van het jaarlijkse actieplan. Het Fonds GavoorGeluk daagt uit en verdubbelt hun inbreng.